Sign In Forgot Password

נר למאור Utilities Sponsorship - $500 Month

TISHREI 5781 Open Register Now
CHESHVAN 5781 Name Schwartz

KISLEV 5781 Name Schwartz

TEVET 5781 Open Register Now
SHEVAT 5781 Open Register Now
ADAR 5781 Open Register Now
NISAN 5781 Open Register Now
IYYAR 5781 Open Register Now
SIVAN 5781 Open Register Now
TAMMUZ 5781 Open Register Now
AV 5781 Open Register Now
ELUL 5781 Open Register Now

 

Kiddush Sponsorship - Starting at $50 Shabbos

09/05/2020 Sep 5 - Ki Savo Name Anonymous

09/12/2020 Sep 12 - Nitzavim-Vayeilech Name Anonymous

09/26/2020 Sep 26 - Ha'Azinu Name Pelsinger - Shayna’s Birthday

10/17/2020 Oct 17 - Bereshis Name Anonymous

10/24/2020 Oct 24 - Noach Name Anonymous

10/31/2020 Oct 31 - Lech Lecha Name Anonymous

11/07/2020 Nov 7 - Vayera Name Anonymous in honor of Minyanim

11/14/2020 Nov 14 - Chayei Sara Name Anonymous - Shabbos Mevorchim

11/21/2020 Nov 21 - Toldos Name Anonymous

11/28/2020 Nov 28 - Vayetzei Name Anonymous

 

Father/Son Learning Sponsorship - $75 Week

11/07/2020 Motzei Shabbos Vayera - Nov 7 Name Schreiber

11/14/2020 Motzei Shabbos Chayei Sara - Nov 14 Name Cohnen - Lezecher Nishmas Ella Bas Aaron

11/21/2020 Motzei Shabbos Toldos - Nov 21 Name Gross

11/28/2020 Motzei Shabbos Vayetzei - Nov 28 Name Markowitz

12/05/2020 Motzei Shabbos Vayishlach - Dec 5 Name Berkowitz Family

12/19/2020 Motzei Shabbos Miketz - Dec 19 Open Register Now
12/26/2020 Motzei Shabbos Vayigash - Dec 26 Open Register Now
01/02/2021 Motzei Shabbos Vayechi - Jan 2 Open Register Now

 

  19 Kislev 5781